Divaser Davipharm (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/08be255fa0d24dfa9e156b289dbb2afb.png
SP2756599
1.000 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm