Dorocardyl 40mg DMC (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/7014d1c6dcf346c4a8200e2068a50147
SP001533
245.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm