Doxycycline 100mg Brawn (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/3dc244ba147c490e9c08bae253e67c7b.png
SP2756496
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục