Duo Vital Gramme Revit Gmbh (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/35ba5ca4d03a4f1db036327194406d41.png
SP2756481
Liên hệ
hộp

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm