EFFERALGEN 250MG (GÓI)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/204924f60e474e86bb0fe21f115e68b3.png
SP2756740
4.200 đ
GÓI
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm