Giảo Cổ Lam Tuệ Linh 60 viên (Lọ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/d76ed4d7f8e446ea90e0839344f9b655.jpg
SP2756592
140.000 đ
Lọ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm