Glucophage XR 1000mg Merck (Viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/17b25ce2812944b0a982c74fccf37464
PT000337
Liên hệ
Viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm