Glucosamine 1500mg Chondroitin Kirkland (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/ff62ea5f4b0242f5b3a00d9b96b67940.jpg
SP2756455
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm