Heviho 60ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/168de62482a3488bacdd6639513e42d2.jpg
SP2756800
145.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm