Ibuparavic Dược phẩm Khánh Hội (Hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/d8f8a10e99de419eb6e0735698defa33
SP000741
60.000 đ
Hộp
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm