Ích nhi 3+ Nam Dược 90ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/463bd55d2deb4c48b3fdfbcd4a5d0a16.png
SP2756468
46.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm