Janumet 50mg/850mg MSD (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/dbdd9fec83264132b45a6ee44b59770c
PT000317
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Nội dung đang được cập nhật ...

Ý kiến về sản phẩm