Januvia 50 mg (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/12a08006c79e401d81ea28e90b4c3475.jpg
SP2756788
18.500 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm