Leprozine 60mg Samik Pharmaceutical (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/c17a76f39d564d68a068c624e1e949a3.jpg
SP2756424
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm