Lipitor 10mg Pfizer (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/1cf81ab5b20e4095924220434ea58749
PT000309
Liên hệ
viên
Thuốc mỡ máu, lipid

Chi tiết sản phẩm

Nội dung đang được cập nhật ...

Ý kiến về sản phẩm