Lorastad D Stada (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/335b24def39e408c9b6485d1c790d6e5.jpg
SP2756372
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm