Macnir 50mg Macleods (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/2a88c214adf344a1bae22a2fe9c25121.png
SP2756500
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm