mật ong chanh đào gói (gói)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/ab17fdd155ad4febbc88a6b52c392fcc.jpg
SP2756745
1.500 đ
gói
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm