Meditefast 60mg QM.Mediphar (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/2fe2345d7f204bd182916968fac1e61d.jpg
SP2756324
1.000 đ
viên
Thuốc chống dị ứng
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm