Meditefast 60mg QM.Mediphar (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/2fe2345d7f204bd182916968fac1e61d.jpg
SP2756324
Liên hệ
viên
Thuốc chống dị ứng

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm