MEYERDEX Meyer - BPC (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/4b9ea1297a884ede83cde207532c99af.jpg
SP2756457
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục