Nasomom Children 70ml Reliv (Chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/38e1d4a5ed8f44369b10a4ed6285f65b
SP2756231
52.000 đ
Chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm