Nic Besolvin 4 USA - NIC Pharma (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/bb2bffda8c3f438f8b40163334383007.png
SP2756582
300 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm