NIC BESOLVIN 8 (Lọ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/79a7f5ad90144db0b139b2b68a3d760f
SP002150
Liên hệ
Lọ

Chi tiết sản phẩm

Thông tin sản phẩm

1. Thành phần: Bromhexin hydroclorid

2. Chỉ định

- Làm tan đàm trong viêm khí phế quản, các bệnh viêm phế quản mãn tính.

3. Liều dùng

- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.

- Trẻ em từ 2 - 5 tuổi: Uống mỗi lần 1/4 viên, ngày 3 lần.

- Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: Uống mỗi lần 1/2 viên, ngày 3 lần

4. Hạn dùng

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ý kiến về sản phẩm