ONG VANG 100ML (CHAI)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/1601915b9e844e9f923f15c5f56c7354.png
SP2756805
25.000 đ
CHAI
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm