Otrivin 0.05% 10ml Xịt Mũi Novartis (Chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/bc32b2228fce4f85bf83193750cfc5fb
SP2756234
48.000 đ
Chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm