Paracetamol winthrop 500mg Sanoffi (vỉ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/aa2c6c46605a40e58822504dfa1bab92
SP000559
7.000 đ
vỉ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm