Perio Kin 36g Spain (tube)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/eea371bb85a84136861cc4f780d5a23f.png
SP2756485
100.000 đ
tube
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm