Perio Kin 36g Spain (tube)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/eea371bb85a84136861cc4f780d5a23f.png
SP2756485
Liên hệ
tube

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm