Phytilax Viên Nhuận Trường Sagopha (vỉ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/f58c71f364404c9b9f7f4122c3df065e
SP000221
7.000 đ
vỉ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm