PQA Chỉ Huyết 125ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/f55bd981b61745b99f9b8e7d8494a92b.jpg
SP2756305
Liên hệ
chai

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm