Pre Vipteen 2 Vinh Gia (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/2ce5c3f444744faf8a61f39757d1daa3.jpg
SP2756327
Liên hệ
hộp

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm