Proctogel 20g Bimex (Tube)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/48ac09fce28e4d95b9e81cc35700b9f7.jpg
SP2756351
Liên hệ
Tube

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm