Prospan For Children 100ml Flordis (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/f81f8c9a5554455193d10a2fcbe385e2.jpg
SP2756420
250.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm