Pulmorest 50ml Santa Farma (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/632426d6784d4b6481083f0916107d60.jpg
SP2756389
130.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm