Rabeto 40mg flamingo (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/266099c184a84e9e8310b6bf8a47c517.jpg
SP2756638
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục