Ringer Lactate 500ml Bidiphar (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/069ec44c2fd344b7a93e4a6a363c8b9a
SP002264
18.000 đ
chai
Dịch truyền

Chi tiết sản phẩm

Nội dung đang được cập nhật ...

Ý kiến về sản phẩm