ROSTOR 10MG (VIÊN)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/bc4647c9ce0748e59efe4a7c5215bac7.jpg
SP2756806
Liên hệ
VIÊN
Thuốc mỡ máu, lipid

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm