Ryzonal Eperison HCL 50mg Davi Pharm (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/bb52f6f13c6749f9922c9934eb0c424b
SP2756241
Liên hệ
viên
Thuốc kháng viêm

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm