Safena atorvastatin 10mg Roussel (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/dac19a90755f480f871c38f89b16afab
SP002791
Liên hệ
viên
Thuốc mỡ máu, lipid

Chi tiết sản phẩm

Nội dung đang được cập nhật ...

Ý kiến về sản phẩm