Salbuboston 2mg Boston Pharma (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/26bf3f3644f54b02b7ef0015066348e2.jpg
SP2756421
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm