Seretide Evohaler Dc 25/50 GSK (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/4d78b71821d44badb75922233b4044bb.jpg
SP2756444
Liên hệ
chai

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm