Simvastatin 20mg Stada (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/1025934c66fb46719a90b62f80c95607.vn/congtyduocphucthanh/e981ade09f7c40e4850123609dd94f59
SP2756709
Liên hệ
viên
Thuốc mỡ máu, lipid

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm