Siro Ho TW3 60ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/e4405b0780924f919269cef14aaa1cb1.jpg
SP2756440
20.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm