Sodium chloride 0.9%OPV (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/8af5b777112c4149a5ea5952f78f9d3b
PT000426
Liên hệ
chai
Dịch truyền

Chi tiết sản phẩm

Nội dung đang được cập nhật ...

Ý kiến về sản phẩm