Sỏi Thận Hay Bệnh Thận Do Acid Uric Ở Các Bệnh Nhân Bị Ung Thư Bạch Cầu