Solupred 5mg/sanofi (Chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/3fec936b67f44a9ba634821eed8818c9
SP001235
165.000 đ
Chai
Thuốc kháng viêm
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm