Sporal Janssen (VỈ)

Chi tiết sản phẩm

Thông tin sản phẩm

1. Thành phần: Itraconazole

2. Chỉ định:

Điều trị nấm da, nấm móng, lang ben, Candida da, Candida hầu họng, Candida âm hộ âm đạo, Candida âm đạo tái phát, nấm mắt, nấm dưới da, nấm lưỡng hình, nấm toàn thân.

3. Chống chỉ định:

Quá mẫn với thành phần của thuốc.

4. Tương tác thuốc:

Không dùng với cisapride, midazolam, triazolam.

Ý kiến về sản phẩm