Stasamin Piracetam 1200mg/6ml Hataphar (ống)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/79b37e2f35904bfdb6456b9efdd4fe73.png
SP2756573
10.400 đ
ống
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm