Sterimar MN 50ml France (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/0309f77401f6461c825457e778a77579.jpg
SP2756413
84.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm