Sterimar MN 50ml France (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/0309f77401f6461c825457e778a77579.jpg
SP2756413
Liên hệ
chai

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm