Symbicort I60 4.5 120 Doses AstraZeneca (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/da6e4f1f1f2d4b009007ca048cd6e292.png
SP2756593
Liên hệ
chai

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục