Systane 15ml Alcon (lọ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/c411885bc44a4d14aeb886ad905091e9.jpg
SP2756394
Liên hệ
lọ

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm